Milliyetçilik Türk olmanın mayasıdır
Hakan Özen

Milliyetçilik Türk olmanın mayasıdır

Reklam

Son günlerde yaşanan tartışmalardan biri de milli olmak ve milliyetçilik üzerine. Milli olmak her şeyden önce Türk olmanın özünde vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milliyetçiliği üzerine çok önemli sözleri bulunmakla beraber bu sözlerden birisi de, “Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur” şeklindedir. Türk milliyetçiliğinin önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp ise, “Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir.” demişti. Gökalp’ın bu kısa tarifinin açılmış şekli şöyledir: Türk milliyetçiliğinin gayesi, Türk milletini, kendisini tarif eden yani Türk milleti yapan kültür değerleriyle birlikte ebediyen yaşatmaktır. Başka bir ifadeyle Türk milliyetçiliğinin gayesi, Türk milletinin var olmasını ve var kalmasını sağlamaktır.

Cumhuriyet’e giden yolda milli mücadelenin temelini Türk milletinin haysiyet ve istiklal mücadelesi oluşturmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyete giden yol; milli duruş, düşünce, haysiyet ve istiklal mücadelesiyle başlamıştır. Atatürk Nutuk’ta bu anlayış ve mücadeleyi, “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Türk’ün haysiyet ve şerefi ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evlâdır. Binaenaleyh, ya istiklâl ya ölüm” şeklinde açıklamaktadır. Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözü ile Gençliğe Hitabe’nin, “Türk istiklâlini Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” şeklindeki ilk cümlesi, Türk milliyetçiliğinin cemiyet birimini, tercihini ve gayesini ortaya koyar. Atatürk, başka hiçbir söz söylemese bu ifadeleri onun Türkçü-Türk milliyetçisi olduğunu net bir şekilde izah etmektedir. Samsun’dan yola çıkarak Türk olmanın onurunu ve kahramanlığını tüm Dünya’ya duyuran Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu kitapları araştırdığımızda Türk Milliyetçiliğinin önemli şair ve yazarlarından Namık Kemal’i, Mehmet Emin Yurdakul’u okuduğuna tanık oluruz. Zaten bağımsızlık mücadelesinin başladığı 1919 yılı Türk milliyetçiliğinin kültürel, siyasi, sosyal ve bir fikir olarak şekillendiği dönemdir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet devrinde milliyetçi olmamış; tersine milliyetçi olduğu için Milli Mücadele’ye atılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş gaye ve ülküsünden yola çıkarak net bir şekilde ifade etmek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti milli bir devlet olup üniter yapısını ne pahasına olursa olsun muhafaza etmek mecburiyetindedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milliyetçilerinin idealindeki milli devlet olarak kurulmuştur. Atatürk, Nutuk’ta Türkiye Cumhuriyetinin, “milli” ve asri Türk devleti olarak kurulduğunu ifade etmektedir. Millî devlet, kurucusu ve sahibi bir tek millet olan devlet demektir. Cumhuriyet’in kurucularına göre, Türkiye’de tek millet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve sahibi olan Türk milletidir. Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” diyerek bunu açık seçik ortaya koymuştur.

Cumhuriyet’in kurucu fikri Türk milliyetçiliğine göre, millet, dil, kültür ve ülkü birliğine; kısaca da mensubiyet esasına dayanır. Mensubiyet, insanın kendisini bir millete ait sayması duygusudur. Bundan dolayı bazı kesimler her ne kadar Türk milliyetçilerine yönelik bir algı oluşturma çabası içerisinde milliyetçiliği bir kafatasçılık olarak göstermek istemektedirler. Bu tamamen kendi benliğini reddeden ve çıktığı kabuğu beğenmeyenlerin boş bir çabasıdır. Çünkü Türk milliyetçiliği ırkçı değildir. Kendisini Türk kabul eden, “Türküm” diyen herkesi Türk kabul eder. Marksizm-Komünizm, din kavramını tanımadığı gibi millet varlığını da tanımaz. Bundan dolayı, Marksist-Komünistler Çoğu zaman kendilerini Sosyalist kimliği ile nitelerler, millet yerine mecbur kaldıklarında halk-halklar terimlerini kullanırlar. Bunun en bariz örneğini maalesef son süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında HDP’li Milletvekillerinin İstiklal Marşı’nı okumamasında ve konuşmalarında, bazı Milletvekillerinin “Türk Milleti” yerine “Türkiye Halkları”, “Türk milleti” yerine sadece “Millet” kelimesini kullanmasında net bir şekilde görüyor ve kahroluyoruz. Yine Türk kimliği yerine Türkiyeli kimliğini oluşturma ve savunma çabaları geldiğimiz süreçte hızla artmaktadır. Sözün kısası kendini milliyetçi, vatansever sayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığından yana olan, üniter yapının muhafaza edilmesinden yana olan herkes Türkiye’nin bu içinde bulunduğu zorlu süreçte milli duruş, düşünce ve mücadelesine sahip çıkma sorumluluğu ve görevini üstlenmelidir. Çünkü 5 bin yıllık tarihi olan kahraman Türk devletine ait bu kutsal vatan toprakları kolay kazanılmadı, kaybetmeye ise hiç tahammülümüz olamaz…

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Tarihi yapılar Kula'da yeniden can buluyor
Tarihi yapılar Kula'da yeniden can buluyor
CHP’nin Salihli adayını sandık belirleyecek
CHP’nin Salihli adayını sandık belirleyecek